Vng bi trn

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tng cng nghiệp > Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > GMB > Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) trn
 Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) TRN
 
Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) trn c đường knh nhỏ 606 2RS - 629 2RS 6 - 9 mm
Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) trn nắp săt - nhựa 6000 2RS - 6012 2RS 10 - 60mm
Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) trn nắp săt - nhựa 6200 2RS - 6212 2RS 10 - 60mm
Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) trn nắp săt - nhựa 6300 2RS - 6314 2RS 10 - 70mm
 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate