Vành thép

                                      


Vành thép

Đặc điểm chính

  • ...
  • ...

Thích hợp với

  • ...
  • ...

Lưu ư

  • ...
  • ...


 
 


 
Vành thép D 150
Vành thép D 150
250-4MH1 150 100 36 55 40   0.52
250-4MH3 150 100 38 78 35   0.62
250-4MH2 150 100 38 55 40   0.4
350-4MH1 150 100 39 49 35 0.4
350-4MH2 150 100 52 95 35   0.5
350-4MH3 150 100 52 95 35   0.7
350-4ML2 150 100 38 60 40   0.5
 

 

 
Vành thép D 200
Vành thép D 200
350-5MH2 200 128 60 60 47   0.9
350-6MH1 200 152 60 70 35 0.9
350-6MH2 200 152 52 60 47   1.1
350-6MH3 200 152 52 95 35   1.15
400-6MH1 200 152 62 70 35 0.85
250-8MH1 200 203 45 60 47   1.2
250-8MH2 200 203 45 60 47   1.23
300-8MH1 200 210 45 50 52   1.3
300-8MH2 200 210 45 50 (60) 47 (52)   1.2 (1.4)
400-8MH1 200 205 59 70 35 1.35
400-8MH2 200 210 55 60 52   1.6
 

 

 
Vành thép D 250 & 300
Vành thép D 250 & 300
13x500-6MH1 250 152 82 70 35 1.05
16x650-8MH1 300 205 135 136 52 2.75

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate