2C ngam

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Dy v cp điện > 2C ngam >

CP NGẦM 2 LI

STT Mặt cắt danh định Cấu trc ruột Chiều dy bọc cch điện XLPE Chiều dy lớp bọc lt Chiều dy thp bọc Chiều day lớp PVC Khối lượng Chiều di đng gi
Số sợi ĐK
mm2   mm mm mm mm mm Kg/m m
1 2x1.5 7 0.52 0.7 0.99 0.4 1.3 0.236 4000
2 2x2.5 7 0.67 0.7 1.02 0.4 1.3 0.287 4000
3 2x4 7 0.83 0.7 1.04 0.4 1.4 0.347 3000
4 2x6 7 1.05 0.7 1.08 0.4 1.4 0.442 2000
5 2x10 7 1.35 0.7 1.13 0.4 1.5 0.592 2000
6 2x16 7 1.7 0.7 1.18 0.4 1.5 0.767 2000
7 2x25 7 2.13 0.9 1.31 0.4 1.7 0.997 1000
8 2x35 7 2.51 0.9 1.37 0.4 1.8 1.254 1000
9 2x50 19 1.82 1 1.48 0.4 1.9 1.668 1000
10 2x70 19 2.13 1.1 1.58 0.4 2.1 2.154 1000
11 2x95 19 2.51 1.1 1.69 0.6 2.2 2.975 1000


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate