TIMKEN

                                      


Timken Roller bearings
Timken Ball bearings
Timken Spherical plain bearings
Timken High performance bearings
Timken Intergrated bearings
Timken Housed units
Timken Precision bearing assemblies
Timken Automotive specialty kits
Aerospace bearings
Timken-m thng dụng

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tng cng nghiệp > Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > Timken

Pls. visit Timken Website: http://timken.com.vn, tel: 0906015449 mail sales@timken.com.vn;

 
     
     
Roller bearings Ball bearings Spherical plain bearings
     
     

High Performance Bearings

Integrated Bearing Assemblies

Housed Units

     
     

Precision Bearing Assemblies

Automotive Specialty Kits

Aerospace Bearings


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate