Thermal Overload Relay

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Thiết bị điện > Thiết bị đóng ngắt bảo vệ > Hyundai > Thermal overload relay

Model HiOR 22K HiOR 40K HiOR 50K HiOR 90K HiOR 130K
Range [A] Range [A] Range [A] Range [A] Range [A]
0.18 0.12∼0.18 - - - -
0.26 0.18∼0.26 - - - -
0.35 0.25∼0.35 - - - -
0.5 0.34∼0.5 - - - -
0.7 0.5∼0.7 - - - -
0.9 0.6∼0.9 - - - -
1.2 0.8∼1.2 - - - -
1.6 1.1∼1.6 - - - -
2.2 1.5∼2.2 - - - -
3 2∼3 - - - -
4.2 2.8∼4.2 - - - -
6 4∼6 - - - -
8 5.6∼8 - - - -
10 7∼10 7∼10 - - -
12 9∼12 9∼12 - - -
15 11∼15 11∼15 - - -
18 14∼18 14∼18 - - -
20 16∼20 16∼20 - - -
22 18∼22 18∼22 - - -
24 - 21∼24 - - -
32 - 24∼32 - - -
40 - 30∼40 - - -
30 - - 18∼30 - -
45 - - 30∼45 30∼45 -
63 - - 45∼63 45∼63 -
75 - - - 60∼75 -
90 - - - 75∼90 75∼90
110 - - - - 90∼110
Thermal 2 element Option Option Option Option Option
3 element Standard Standard Standard Standard Standard
Auxiliary Contact 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b
Reset Method Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto.
Phase Fault Protection Standard Standard Standard Standard Standard
Suitable
Wire (mm2)
Main
Circuit
1∼ 6 2 ∼ 14 2∼ 14 2∼ 38 10∼ 60
Control Circuit 2 X
0.75∼ 2.5
2 X
0.75∼ 2.5
2 X
0.75∼ 2.5
2 X
0.75∼ 2.5
2 X
0.75∼ 2.5
Weight (kg) - - - - -
Applicable Contactor HiMC
9∼22
HiMC
32∼40
HiMC 50 HiMC
65∼90
HiMC
110∼130

 
Model HiOR
90L
HiOR
130L
HiOR
220L
HiOR
300L
HiOR
500L
HiOR
500M
HiOR
800M
Range [A] Range [A] Range [A] Range [A] Range [A] Range [A] Range [A]
80
(CT ratio 80:5)
48∼80 48∼80     
125
(CT ratio 125:5)
 75∼125 75∼125    
200
(CT ratio 200:5)
 120∼
200
120∼
200
120∼
200
   
315
(CT ratio 315:5)
  190∼
315
190∼
315
190∼
315
  
400
(CT ratio 400:5)
    240∼
400
240∼
400
240∼
400
630
(CT ratio 630:5)
     378∼
630
378∼
630
800
(CT ratio 800:5)
      480∼
800
Feature CT type CT type CT type CT type CT type CT type CT type
Thermal 2 element Option Option Option Option Option Option Option
3 element
Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Auxiliary Contact 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b
Reset Method Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto. Man. & Auto.
Phase Fault Protection Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Suitable Wire (mm2) Main Circuit 2∼38 2∼60 2∼150 2∼200 2∼240 2∼240 2∼240
Control Circuit 2 X 0.75∼2.5 2 X 0.75∼2.5 2 X 0.75∼2.5 2 X 0.75∼2.5 2 X 0.75∼2.5 2 X 0.75∼2.5 2 X 0.75∼2.5
Applicable Contactor HiMC
65~90
HiMC
110~130
HiMC
150~220
HiMC
260~300
HiMC
400~500
HiMC
400~500
HiMC
630~800
   
Applied Standard
· KS C 4504
· Korean Resister of Shipping
· IEC60947
· BS4794, BS4941, BS5424
· JEM1038(1975)
· ul508
· VDE0660
· Securty Rule ZHI/4572(1978)
· CENELEC-EN50003/50012/50022
· EN60947
Approval & Certificate
· ISO 9001
· KR : Korean Register of Shipping
· LR : Lloyd's Register of Shipping
· ABS : American Bureau of Shipping
· NK : Nippon Kaiji Kyokai
· BV : Bureau Veritas
· CE : Community European : TUV Rheinland


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate