SKF

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tng cng nghiệp > Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > SKF
Ổ bi đỡ

Radial ball bearing

Ổ bi đỡ chặn

Radial thrust ball bearing

Ổ bi đỡ tự lựa

Self Aligning radial ball bearing

Ổ đũa đỡ

Roller bearing

       
Ổ cn Ổ tang trống hai dy tự lựa  Ổ bi chặn Ổ đũa chặn
Cone bearing Self Aligning two rows cylinder bearing Thrust ball bearing Thrust roller bearing
       
 Ổ tang trống chặn

Thrust cylinder bearing

Gối đỡ

House bearing

Dụng cụ tho lắp v mỡ bi trơn

Tools & grease


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate