san_pham

                                      


Ṿng bi bạc đạn NSK SKF FAG TIMKEN NTN KOYO THK IKO

vong bi bac dan bearing NSK SKF FAG TIMKEN NTN KOYO THK IKO

 Home > Viet > NSK - Ṿng bi >  NSK FAG, SKF, Timken,THK, IKO, NTN, KOYO

 
Ṿng bi NSK / Catalogue chung
       
CAT.No.E126 PDF: E126
SIZE: 16727 KB
Ṿng bi cầu cỡ nhỏ/ Miniature Ball Bearings
CAT.No.E1254 PDF: E1254
SIZE: 5556 KB
ṿng bi siêu chính xác/ SUPER PRECISION BEARINGS
CAT.No.E1258 PDF: E1258
SIZE: 8588 KB
SPACEA
 
CAT.No.E1102a PDF: E1102
SIZE: 5181 KB
Ṿng bi đũa/ Rolling Bearings
CAT.No.E1419 PDF: E1419
SIZE: 5486 KB
Ṿng bi kim/ Needle Roller Bearings
CAT.No.E125 PDF: E125
SIZE: 7880 KB
Ṿng bi đũa cỡ lớn/ Large-Size Rolling Bearings
 
       
Ṿng bi NSK / Tải nặng
       
CAT.No.E395a PDF: E395
SIZE: 6784 KB
Roll unit bearings for tension levelers
CAT.No.E1202 PDF: E1202
SIZE: 2223 KB
Ṿng bi cỡ lớn kiểu Hi-TF/ Large Hi-TF Bearings
CAT.No.E1203 PDF: E1203
SIZE: 2121 KB
Ṿng bi đặc biệt lớn kiểu TF/ Large Super-TF Bearings
 
CAT.No.E1205 PDF: E1205
SIZE: 292 KB
Ṿng vi tang trống tự lựa kiểu TL/ Spherical Roller Bearings
 TL Series
CAT.No.E1216a PDF: E1206
SIZE: 1006 KB
Cụm ṿng bi đũa tổ hơp cho bánh xe cầu trục/ Full-Complement Cylindrical
Roller Bearings for
Crane Sheaves
CAT.No.E1218 PDF: E1218
SIZE: 535 KB
Cụm ṿng bi đũa tổ hơp có ṿng bít  cho bánh xe cầu trục/ Full-Complement Cylindrical
Roller Bearings with Seals for
Crane Sheaves
 
CAT.No.E1225 PDF: E1225
SIZE: 1420 KB
Extra-Capacity Sealed-Clean Roll Neck Bearings
CAT.No.E1237c PDF: E1237
SIZE: 812 KB
Ṿng bi đũa seri EM/ Cylindrical Roller Bearings
 EM series
CAT.No.E1238b PDF: E1238
SIZE: 1178 KB
Ṿng bi đũa seri EW/ Cylindrical Roller Bearings
 EW series
 
CAT.No.E1242 PDF: E1242
SIZE: 370 KB
Ṿng bi kiểu SWR/ SWR Bearing
CAT.No.E1251a PDF: E1251
SIZE: 3509 KB
Ṿng bi tuổi thọ cao cho n/m thép kiêu WTF/  Long Life Bearings
for Steel Rolling Mills
 WTF Bearings
CAT.No.E1259 PDF: E1259
SIZE: 2433 KB
Ṿng bi tang trống tự lựa kiểu HPS/ HPS
Spherical Roller Bearings
 
Ṿng bi NSK / Siêu chính xác
       
CAT.No.E1212 PDF: E1212
SIZE: 552 KB
Ṿng bi đỡ vít me-bi/ Ball Screw Support Bearings
CAT.No.E1250 PDF: E1250
SIZE: 383 KB
Ṿng bi cầu tiếp xúc có bít siêu chính xác/ Super Precision Sealed Angular Contact Ball Bearings
CAT.No.E1257 PDF: E1257
SIZE: 1786 KB
Ṿng bi chính xác tốc độ cao seri ROBUST/ 

ROBUST Series

High-Speed Precision Bearings

CAT.No.E1277 PDF: E1277
SIZE: 5644 KB
Ṿng bi đỡ vít me-bi/ Ball Screw Support Bearings
Ṿng bi NSK /Môi trường đặc biệt.
       
CAT.No.E1216c PDF: E1216
SIZE: 1147 KB
Molded-Oil Bearings
CAT.No.E1223 PDF: E1223
SIZE: 458 KB
Ṿng bi SJ chịu nhiệt cao/ SJ Bearings for High Temperatures
CAT.No.E1227 PDF: E1227
SIZE: 918 KB
Ṿng bi cho môi trường chân không/ Bearings for Vacuum Environments
CAT.No.E1228 PDF: E1228
SIZE: 608 KB
Ṿng bi chống ăn ṃn (rỉ)/ Corrosion-Resistant Bearings
CAT.No.E1229 PDF: E1229
SIZE: 560 KB
Ṿng bi cho môi trường sạch/Bearings for Clean Environments
CAT.No.E1231 PDF: E1231
SIZE: 643 KB
Ṿng bi thép không rỉ/ Stainless Steel Bearings
CAT.No.E1243 PDF: E1243
SIZE: 632 KB
Ṿng bi cho môi trường chịu ṃn cao (ngập nước)/ High Corrosion-resistant Resin Bearings Aqua Bearings
 
Ṿng bi NSK  / Ṿng bi kim
       
CAT.No.E1420 PDF: E1420
SIZE: 1491 KB
Drawn Cup Needle Roller Clutches
CAT.No.E1421 PDF:E1421
SIZE: 815 KB
Cam Followers, Roller Followers
CAT.No.E1424 PDF: E1424
SIZE: 765 KB
Solid Needle Roller Bearings
 
       
Ṿng bi NSK / gối đỡ
       
CAT.No.E1220a PDF: E1220
SIZE: 940 KB
Gối đỡ kiểu SNN/ SNN Series Plummer Blocks
CAT.No.E1232 PDF:E1232
SIZE: 1343 KB
Seri gối đỡ bằng thép/  Ball Bearing Units Steel Series
CAT.No.E1233 PDF: E1233
SIZE: 2199 KB
Gối đỡ vỏ gang/ Ball Bearing Units with Ductile Cast Iron Housing
 
CAT.No.E1234 PDF: E1234
SIZE: 216 KB
Triple-Sealed Bearings for Ball Bearing Units
CAT.No.E1235 PDF: E1235
SIZE: 350 KB
Gối đỡ seri thép không rỉ/ Ball Bearings Units Stainless Series
   
Ṿng bi NSK / cho các nghành công nghiệp khác
       
CAT.No.E385b PDF: E385
SIZE: 4450 KB
ṿng bi NSK cho ngành hàng không/ Products for Aircraft and Aerospace Applications
CAT.No.E1239 PDF: E1239
SIZE: 709 KB
Cụm ṿng bi trục bánh xe lửa/ Axle Bearings for Railway Rolling Stock

Cylindrical Roller Bearings
CAT.No.E1240 PDF: E1240
SIZE: 182 KB
Cụm ṿng bi trục bánh xe lửa/ Axle Bearings for Railway Rolling Stock

Spherical Roller Bearings
 
CAT.No.E1241 PDF: E1241
SIZE: 427 KB
Bearings for Traction Motors
Cylindrical Roller Bearings and Ball Bearings
CAT.No.E1264 PDF: E1264
SIZE: 4676 KB
Ṿng bi cho ngành xây dựng / Bearings for Construction Machinery
CAT.No.E1265 PDF: E1265
SIZE: 4114 KB
Ṿng bi cho ngành mỏ / Bearings for Mining Machinery
 
CAT.No.E1266 PDF: E1266
SIZE: 2399 KB
Ṿng bi cho ngành giấy/ Bearings for Papermaking Machines
CAT.No.E1267 PDF: E1267
SIZE: 1874 KB
Ṿng bi cho máy nén khí trục vít / Bearings for Screw Compressors
CAT.No.E1268 PDF: E1268
SIZE: 5937 KB
Ṿng bi cho nghành công nghiệp thép/ Bearings for Steel Industry
 
Ṿng bi NSK / các loại khác.
       
CAT.No.E1153 PDF: E1153
SIZE: 6573 KB
N Series Thin-Section Ball Bearings
Metric and Inch Designs
CAT.No.E1226 PDF: E1226
SIZE: 942 KB
N Series Crossed Roller Bearings
CAT.No.E1244 PDF: E1244
SIZE: 609 KB
GR Series Bearings
CAT.No.E1249 PDF: E1249
SIZE: 672 KB
Sealed&
Shielded Type
Double Row Angular Contact Ball Bearings
CAT.No.E1255 PDF: E1255
SIZE: 340 KB
New 40° Anguler Contact Ball Bearings
CAT.No.E1273 PDF: E1273
SIZE: 743 KB
Greese Replenishing System for High-Speed Spindles
Fine-Lub II
CAT.No.E7005a PDF: E7005
SIZE: 7913 KB
New Bearing Doctor
CAT.No.E9010 PDF: E9010
SIZE: 3647 KB
Handling Instructions for Bearings

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate