PFC Relay

                                      


RƠLE ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ CNG SUẤT

Nhn hiệu : Shizuki - Nhật Bản

Số nấc điều chỉnh: 6 -12

Điện p sử dụng: 220VAC/380VAC

 

 

 

 

 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate