Rơ le nhiệtTele  RLD

                                      


Rơ le nhiệt RLD

M sản phẩm : RLD
 

Tương thch cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dng cho bảo vệ động cơ

 

A Contactor M
37..50 D40..D95 LRD3357
48..65 D50..D95 LRD3359
55..70 D50..D95 LRD3361
63..80 D65,D95 LRD3363
80..104 D80..D95 LRD3365
80..104 D115..D150 LRD4365
95..120 D115..D150 LRD4367
110..140 D150 LRD4369
 

Rơ Le Nhiệt LRD

M sản phẩm : LRD
 

Tương thch cho lắp đặt với khởi động từ loại D ,Dng cho bảo vệ động cơ v bảo vệ pha Reset bằng tay tự động.

 

A Contactor M
0.10..0.16 D09..D38 LRD01
0.16..0.25 D09..D38 LRD02
0.25..0.40 D09..D38 LRD03
0.40..0.63 D09..D38 LRD04
0.63..1 D09..D38 LRD05
1..1.7 D09..D38 LRD06
1.6..2.5 D09..D38 LRD07
2.5..4 D09..D38 LRD08
4..6 D09..D38 LRD10
5.5..8 D09..D38 LRD12
7..10 D09..D38 LRD14
9..13 D12..D38 LRD16
12..18 D18..D38 LRD21
16..24 D25..D38 LRD22
23..32 D25..D38 LRD32
30..38 D32..D38 LRD35
17..25 D40..D95 LRD3322
23..32 D40..D95 LRD3353
30..40 D40..D95 LRD3355
 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate