Đầu mài h́nh chóp côn đầu tṛn - Đ5

                                      
 
Đầu mài h́nh chóp côn đầu tṛn - Đ5
Tổng lượt truy cập: 881 - Cập nhật: 12/11/2007 7:46:00 AM
 
 


Đầu mài h́nh chóp côn đầu tṛn - Đ5

 

D

H

d

h1

R

Фti

16

16

3

6

2

6

20

32

6

13

3

6

25

32

6

13

5

6

30

40

6

13

5

6

35

75

7

30

5

6


Đầu mài h́nh chóp côn đầu tṛn - Đ5 dùng để mài mặt trong đặc biệt và bề mặt thành khuôn.

 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate