Double girder trolley

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Thiết bị nâng hạ >Cranes > Podem> Double girder trolley >
   
Solution for heavier loads on double girder cranes technical parameters
Đây là giải pháp cho các ứng dụng tải nặng với palăng chạy trên dầm đôi

Thông số kỹ thuật chính / main technical parameters

 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate