Low headroom hoist

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Thiết bị nâng hạ >Cranes > Podem> Low headroom hoist >

Nó thực sự là một giải pháp hữu ích cho cẩu trục dầm đơn, với thiết kế gọn gàng, nó phù hợp với những nơi mà mọi khoảng trống đều cần được tận dụng
most common solution for single girder cranes. Compact design for maximum space utilization
Thông số kỹ thuật chính / main technical parameters
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate