Miếng mài - M2 Segment - M2

                                      


Miếng mài - M2 Segment - M2
 

 

* Miếng mài - M2 / Segment - M2

 

L

H

B1

B

R

r

90

16

45

49

 

 

90

24

46

68

 

 

100

25

36

68

 

 

120

25

72

95

 

 

140

36

64

102

 

 

 

     Các miếng mài nói chung được dùng trên các máy mài bề mặt có bàn quay; cung cấp một phạm vi rộng các mục đích, h́nh dáng, kích thước.../ Segments are generally used on rotary table surface machines, provides wide range of all purpose shapes, sizes...

 

     Với các kích thước ở bảng trên và các kíchs thước khác, thông số của R và r sẽ được gia công và sản xuất theo yêu cầu của Quư khách.


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate