Normal headroom hoist

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Thiết bị nâng hạ >Cranes > Podem> Normal headroom hoist
   
Ứng dụng với cẩu trục dầm đơn, nơi mà khoảng trống không phải la vấn đề đáng kể
Applied in single girder cranes where space is not an issue

Thông số kỹ thuật chính / main technical parameters


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate