Một số loại miếng mài khác/ Some of kind Segments

                                       
Một số loại miếng mài khác/ Some of kind Segments
 
   
    * Quư khách có thể đặt hàng một số loại sản phẩm khác của miếng mài với các kích thước yên cầu - Công ty chúng tôi sẽ nhận gia công và sản xuất với các yêu cầu đó.

  
 

   * Miếng mài - M3 / Segment - M3
 
 

    * Miếng mài- M4 / Segment - M4

 
 


    * Miếng mài - M5 / Segment - M5

 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate