Dy hn hồ quang chm

                                      


EL12 - Dy hn tự động
EM12 - Dy hn tự động
EH14 - Dy hn tự động

Dy hn hồ quang chm  
EL12 - Dy hn tự động  
 
EL-12 la loai day han co ham lng Carbon thap, ham lng Mangan va Silic trung bnh ta
 
  CHI TIẾT
EM12 - Dy hn tự động  
 
EM-12 la loai day han co ham lng Carbon, Silic thap, ham lng Mangan tng oi cao tap cha&am
 
  CHI TIẾT
EH14 - Dy hn tự động  
 
EH -14 la loai day han co ham lng Carbon, Silic thap, ham lng Mangan cao, tap chat Lu huynh
 
  CHI TIẾT

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate