Hộp nối

                                      


Hộp nối PVC loại nổi 1 đường

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/1 20mm 1 Way Jucntion Box Hộp nối 1 đường cỡ 20mm
E240/25/1 25mm 1 Way Jucntion Box Hộp nối 1 đường cỡ 25mm

Hộp nối PVC loại nổi 2 đường

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/2 20mm 2 Way Jucntion Box Hộp nối 2 đường cỡ 20mm
E240/25/2 25mm 2 Way Jucntion Box Hộp nối 2 đường cỡ 25mm

 

Hộp nối PVC loại nổi 2 đường vung gc

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/2A 20mm 2 Way Angled Jucntion Box Hộp nối 2 đường vung gc cỡ 20mm
E240/25/2A 25mm 2 Way Angled Jucntion Box Hộp nối 1 đường vung gc cỡ 25mm

 

Hộp nối PVC loại nổi 3 đường

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/3 20mm 3 Way Jucntion Box Hộp nối 3 đường cỡ 20mm
E240/25/3 25mm 3 Way Jucntion Box Hộp nối 3 đường cỡ 25mm

 

 

Hộp nối PVC loại nổi 4 đường

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/4 20mm 4 Way Jucntion Box Hộp nối 4 đường cỡ 20mm
E240/25/4 25mm 4 Way Jucntion Box Hộp nối 4 đường cỡ 25mm

 

Hộp nối PVC 1 đường loại đy su

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/1D 20mm 1 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 1 đường loại đy su cỡ 20mm
E240/25/1D 25mm 1 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 1 đường loại đy su cỡ 25mm

 

Hộp nối PVC 2 đường loại đy su

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/2D 20mm 2 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 2 đường loại đy su cỡ 20mm
E240/25/2D 25mm 2 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 2 đường loại đy su cỡ 25mm

 

Hộp nối PVC 2 đường vung gc loại đy su

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/2AD 20mm 2 Way Angled Deep Jucntion Box Hộp nối 2 đường vung gc loại đy su cỡ 20mm
E240/25/2AD 25mm 2 Way Angled Deep Jucntion Box Hộp nối 2 đường vung gc loại đy su cỡ 25mm

 

Hộp nối PVC 3 đường loại đy su

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/3D 20mm 3 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 3 đường loại đy su cỡ 20mm
E240/25/3D 25mm 3 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 3 đường loại đy su cỡ 25mm

 

Hộp nối PVC 3 đường loại đy su

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E240/20/3D 20mm 3 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 3 đường loại đy su cỡ 20mm
E240/25/3D 25mm 3 Way Deep Jucntion Box Hộp nối 3 đường loại đy su cỡ 25mm

 

 

Co PVC chữ L loại nổi c lỗ quan st

Co PVC chữ L loại nổi c lỗ quan st

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E244/20 20mm Inspection Elbow Co chữ L loại nổi c lỗ quan st cỡ 20mm
E244/25 25mm Inspection Elbow Co chữ L loại nổi c lỗ quan st cỡ 25mm

 

Co PVC chữ T loại nổi c lỗ quan st

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E246/20 20mm Inspection Tee Co chữ T loại nổi c lỗ quan st cỡ 20mm
E246/25 25mm Inspection Tee Co chữ T loại nổi c lỗ quan st cỡ 25mm

 

Nắp đậy cho hộp nối trn PVC

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E244L Lid For Junction Box Nắp đậy cho hộp nối trn

 

 

 

Hộp nối dy PVC

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
LD332 3"x3"x2" Adaptable Box Hộp nối KT 3"x3"x2"
LD442 4"x4"x2" Adaptable Box Hộp nối KT 4"x4"x2"
LD443 4"x4"x3" Adaptable Box Hộp nối KT 4"x4"x3"
LD662 6"x6"x2" Adaptable Box Hộp nối KT 6"x6"x2"
LD663 6"x6"x3" Adaptable Box Hộp nối KT 6"x6"x3"

 

 

 
     

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate