ỐNG LUỒN DY

                                      


Name: Ống luồn PVC

 

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
9016
 
16mm PVC Rigrid Conduit 2.92m/Piece Ống luồn PVC 16mm ( Di 2.92m/ống)
9020 20mm PVC Rigrid Conduit 2.92m/Piece
 
Ống luồn PVC 20mm ( Di 2.92m/ống)
9025 25mm PVC Rigrid Conduit 2.92m/Piece
 
Ống luồn PVC 25mm ( Di 2.92m/ống)
9032
 
32mm PVC Rigrid Conduit 2.92m/Piece
 
Ống luồn PVC 32mm ( Di 2.92m/ống)

 

Ống luồn đn hồi

Cat.No./ M sản phẩm Description Diễn giải
9020CM 20mm PVC Flexible Conduit 50m/Coli Ống luồn đn hồi 20mm (50m/cuộn)
9025CM 25mm PVC Flexible Conduit 50m/Coli Ống luồn đn hồi 25mm (50m/cuộn)
9032CM 32mm PVC Flexible Conduit 50m/Coli Ống luồn đn hồi 32mm (50m/cuộn)

 

 

Kẹp đỡ ống PVC

Cat.No./ M sản phẩm Description Diễn giải
E280/20 20mm Mounting Clip Kẹp đỡ ống 20mm
E280/25 20mm Mounting Clip Kẹp đỡ ống 20mm
E280/32 20mm Mounting Clip Kẹp đỡ ống 20mm

 

Khớp nối trơn PVC

Cat.No./M sản phẩm Description Diễn giải
E242/20 20mm Couplings Khớp nối trơn 20mm
E242/25 25mm Couplings Khớp nối trơn 25mm
E242/32 32mm Couplings Khớp nối trơn 32mm

 

Khớp nối răng PVC

Cat.No./M sản phẩm Discription Diễn giải
E258+281/20 20mm Male & Screwed Coulping Đầu nối & khớp nối răng cỡ 20mm
E258+281/25 25mm Male & Screwed Coulping Đầu nối & khớp nối răng cỡ 25mm
E258+281/32 32mm Male & Screwed Coulping Đầu nối & khớp nối răng cỡ 32mm

 

 

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate