Foot mounted hoist

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Thiết bị nâng hạ >Cranes > Podem> Foot mounted hoist
   

Loại sản phẩm này được chế tạo cùng với xe chạy của riêng nó hoặc là xe chạy đặc biệt để thực hiện các ứng dụng riêng khác nhau
For crane producers with their own trolley production or for special trolley execution for special applications
Thông số kỹ thuật chính: \ Main technical parameters

 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate