Chọn nhanh

                                      


 
CONSTRUCTION/ cấu tạo DIAMETER/Đường kính(mm) APPLICATION/Ứng dụng
6x7
3.15mm~40.00mm WINCH,ROPEWAY,FISHERY,/Tời, cáp, nghề cá
6x12
4.0mm~22.4mm FISHERY/nghề cá
6x19
4.0mm~30.0mm CRANE,WINCH,FISHERY,
GENERAL MACHINE/ Cầu trục, tời, nghề cá, máy nói chung
6x24
8.0mm~50.0mm SHIPPING,FISHERY,CRANE,
CONSTRUCTION MACHINE/ Tầu biển/ cầu trục, máy xây dựng
6x37
6.3mm~50.0mm CRANE,HOIST,GENERAL MACHINE/ Cầu trục, tời nâng, máy nói chung
6xS (19)
6xW (19)
6xFi (25)
6xWs (26)
6xSeS (25)
4.0mm~22.4mm MINING,CRANE,
CONSTRUCTION MACHINE,
GENERAL MACHINE/ khai thác mỏ, cầu trục, máy nói chung
6xFi (29)
6xWs (31)
6xWs (36)
6xSeS (31)
6xSeS (37)
8.0mm~45.0mm MINING,CRANE,CONSTRUCTION
MACHINE,GENERAL MACHINE/Khai thác mỏ, máy xây dụng/máy nói chung
IWRC 6xS (19)
IWRC 6xW (19)
IWRC 6xFi (25)
IWRC 6xWs (26)
IWRC 6xSeS (25)
10.0mm~50.0mm MINING,CRANE,CONSTRUCTION
MACHINE,GENERAL MACHINE/Khai thác mỏ, máy xây dụng/máy nói chung
IWRC 6xFi (29)
IWRC 6xWs (31)
IWRC 6xWs (36)
IWRC 6xSeS (31)
IWRC 6xSeS (37)
10.0mm~50.0mm MINING,CRANE,
CONSTRUCTION MACHINE,
GENERAL MACHINE/Khai thác mỏ, máy xây dụng/máy nói chung
CFRC 6xS (19)
CFRC 6xW (19)
CFRC 6xFi (25)
CFRC 6xWs (26)
CFRC 6xSeS (25)
10.0mm~50.0mm MINING,CRANE,
CONSTRUCTION MACHINE,
GENERAL MACHINE/Khai thác mỏ, máy xây dụng/máy nói chung
CFRC 6xFi (29)
CFRC 6xWs (31)
CFRC 6xWs (36)
CFRC 6xSeS (31)
CFRC 6xSeS (37)
10.0mm~50.0mm MINING,CRANE,CONSTRUCTION
MACHINE,GENERAL MACHINE/Khai thác mỏ, máy xây dụng/máy nói chung
8xS(19)
8xW(19)
8xFi(19)
8.0mm~25.0mm ELEVATOR/ thang máy
18x7
19x7
12.5mm~22.4mm WINDING UP,ROPEWAY,CRANE
7x7
7x19
7x37
8.0mm~50mm SUSPENSION BRIDGE
4xWS(26)
WASHING WINDOW
3x7
8.00mm~18.00mm GUARD ROPE
1x7
1.00mm~4.00mm STAY STRANDS,
SUSPENSION STRANDS,
GUY STRANDS

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate