Sanwa-Van nước

                                      


Van cửa - GV (1/2'' - 4'')
Van một chiều  CV (1/2  2)
Van bi nhỏ BV 15 FF-1/2
Van bi nhỏ BV 15 MF-1/2
Van bi tay bướm - BF (1/2'' - 3/4'')
Van bi tay di - FB (1/2'' - 2'')
Van gc thường
Van gc Lin hợp

Sanwa-van v vi nước >> Van Nước

 Van cửa - GV (1/2'' - 4'')  

Van một chiều CV (1/2 2)

 

Van bi nhỏ BV 15 FF-1/2  

Van bi nhỏ BV 15 MF-1/2

 

Van bi tay bướm - BF (1/2'' - 3/4'') Van bi tay di - FB (1/2'' - 2'')  

Van gc thường

 

 

Van gc Lin hợp

 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate