35x7 (chống xoay)

                                      


:: CP CHỐNG XOAY ::

19x7

35x7
Ứng dụng:
 
- Dng cho cc thiết bị nng nhấc như cần trục, cần cẩu , tời ko, thang my
CẤU TRC 19x7
ĐƯỜNG KNH
(mm)
TRỌNG LƯỢNG (gần đng)
Kg/m
LỰC KO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn)
165kg/mm2
(1620 N/mm2)
180kg/mm2
(1770 N/mm2)
195kg/mm2
(1910 N/mm2)
7 0.208 2.93 3.20 3.47
8 0.272 3.83 4.18 4.53
9 0.344 4.85 5.29 5.73
10 0.425 5.99 6.53 7.08
11 0.514 7.25 7.91 8.56
12 0.612 8.62 9.41 10.2
13 0.719 10.1 11.0 12.0
14 0.833 11.8 12.8 13.9
16 1.09 15.4 16.7 18.1
18 1.38 19.4 21.2 22.9
20 1.70 24.0 26.1 28.3
22 2.06 29.0 31.6 34.3
24 2.45 34.5 37.6 40.8
26 2.87 40.5 44.2 47.9
28 3.33 47.0 51.2 55.5
30 3.83 53.9 58.8 63.7
32 4.35 61.3 66.9 72.5
34 4.92 69.2 75.5 81.8
36 5.51 77.6 84.7 91.7
38 6.14 86.5 94.4 102
40 6.80 95.8 105 113
CẤU TRC 35x7
ĐƯỜNG KNH
(mm)
TRỌNG LƯỢNG (gần đng)
(Kg/100m)
LỰC KO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn)
1470 N/mm 1570 N/mm 1670 N/mm 1770 N/mm 1870 N/mm
6 14.0 1.71 1.83 1.95 2.06 2.18
8 25.0 3.05 3.25 3.47 3.67 3.87
10 39.0 4.76 5.09 5.41 5.73 6.06
12 56.1 6.86 7.32 7.79 8.26 8.73
14 76.4 9.34 9.97 10.61 11.25 11.88
16 99.8 12.13 12.95 13.77 14.68 15.50
18 126 15.40 16.42 17.54 18.56 19.58
20 156 18.97 20.29 21.62 22.94 24.17
22 189 23.05 24.58 26.21 27.74 29.27
24 225 27.43 29.27 31.10 33.04 34.87

     26

264

32.22 34.36 36.51 38.75 40.89

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate