B́nh bột

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Vật tư > Vật tư pḥng cháy > B́nh bột
           
     
  MFZ4   MFZ8   MFTZ35
           
 

Kiểu:                                                    MFZ4
 

Sức chứa (kg)                                    4±0.08
Hi
ệu quả phun (s):                              ≥9
Phạm vi phun (m)                               ≥4
Nhiệt độ hoạt động:                             20~55
Phân loại:                                            9B,2A
Áp suất vận hành (MPa)                     1.2
Thử nghiệm qua nước (MPa)             2.5

Quy cách đóng gói:                             4 b́nh / thùng

Kích thước (cm)                                 31×31×48
Trọng lượng (kg)                                 25

 

 

Kiểu:                                                    MFZ8
 

Sức chứa (kg)                                    8±0.16
Hi
ệu quả phun (s):                              ≥12
Phạm vi phun: (m)                              ≥5
Nhiệt độ hoạt động:                             20~55
Phân loại:                                            22B,4A
Áp suất vận hành (MPa)                     1.2
Thử nghiệm qua nước (MPa)             2.5

Quy cách đóng gói:                             2 b́nh / thùng

Kích thước (cm)                                 63×36×18
Trọng lượng (kg)                                 24
 

Kiểu:                                        MFZ35
 

Sức chứa (kg)                        35±0.09
Hi
ệu quả phun (s):                  ≥20
Phạm vi phun (m)                   ≥8
Nhiệt độ hoạt động:                 10~55
Phân loại:                                45B,27A
Áp suất vận hành (MPa)         1.2
Thử nghiệm qua nước (MPa) 2.5

Quy cách đóng gói:                 1 b́nh / thùng

Kích thước (cm)                     60×50×100
Trọng lượng (kg)                     62

 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate