Các model thông dụng

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Dụng cụ > Makita  > Các model thông dụng
STT TÊN MÁY KƯ HIỆU  
1 MÁY BÀO 82mm                               MT190  Chi tiết 
2 MÁY CẮT SẮT CỐ ĐỊNH 355mm           MT240  Chi tiết 
3 MÁY PHAY 12mm                  MT360  Chi tiết 
4 MÁY ĐÁNH CẠNH 6mm                     MT370  Chi tiết 
5 MÁY THỔI MT400  Chi tiết 
6 MÁY CẮT ĐÁ 110mm                           MT410  Chi tiết 
7 MÁY CƯA ĐĨA 185mm                   MT580  Chi tiết 
8 MÁY KHOAN 10mm                     MT603  Chi tiết 
9 MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO 6,5mm        MT651  Chi tiết
10 MÁY BÚA KHOAN 13mm                   MT811  Chi tiết 
11 MÁY MÀI KHUÔN 6mm            MT910  Chi tiết 
12 MÁY MÀI KHUÔN 6mm                    MT911  Chi tiết 
13 MÁY CHÀ NHÁM RUNG                   MT920  Chi tiết 
14 MÁY MÀI GÓC 100mm              MT951  Chi tiết 
15 MÁY MÀI GÓC 125mm                 MT953  Chi tiết 
16 MÁY MÀI GÓC100mm  MT954  Chi tiết 
17 MÁY KHOAN 10mm                             6409  Chi tiết 
18  MÁY KHOAN 10mm                           6411  Chi tiết 
19  MÁY KHOAN 10mm                     6412  Chi tiết 
20  MÁY KHOAN 10mm                  6413  Chi tiết 
21 MÁY BẮT VÍT TƯỜNG                 6825  Chi tiết 
22 MÁY BÚA KHOAN 16mm HP1630  Chi tiết 
23 BÚA KHOAN 2 TỐC ĐỘ 20mm                  HP2050  Chi tiết 
24 BÚA KHOAN 2 TỐC ĐỘ 20mm              HP2051  Chi tiết 
25 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 22mm           HR2230  Chi tiết 
26 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 24mm           HR2410  Chi tiết 
27 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 24mm            HR2453  Chi tiết 
28 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 24mm              HR2460  Chi tiết 
29 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 24mm           HR2470  Chi tiết 
30 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 28mm           HR2810  Chi tiết 
31 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 40mm           HR4002  Chi tiết 
32 MÁY CẮT SẮT CỐ ĐỊNH 355mm       2414NB  Chi tiết 
33 MÁY MÀI GÓC 100mm                   9556HN  Chi tiết 
34 MÁY MÀI GÓC 125mm                     9558HN  Chi tiết 
35 MÁY MÀI GÓC 125mm                     9558NB  Chi tiết 
36 MÁY MÀI GÓC 125mm                 GA5010  Chi tiết 
37 MÁY MÀI GÓC 125mm                 GA5020  Chi tiết 
38 MÁY MÀI GÓC 150mm            GA6010  Chi tiết 
39 MÁY MÀI GÓC 150mm            GA6020  Chi tiết 
40 MÁY MÀI GÓC 180mm            GA7020  Chi tiết 
41 MÁY MÀI GÓC 180mm           9067  Chi tiết 
42 MÁY MÀI GÓC 230mm           9069  Chi tiết 
43 MÁY MÀI KHUÔN 6mm                         GD0600  Chi tiết 
44 MÁY MÀI KHUÔN 6mm                       GD0601  Chi tiết 
45 MÁY CHÀ NHÁM RUNG                    BO3700  Chi tiết 
46 MÁY CƯA 255mm            LS1040  Chi tiết 
47 MÁY CƯA LỌNG                                  4323  Chi tiết 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate