Miếng mài - M6 / Segment - M6

                                       
Miếng mài - M6 / Segment - M6
 

 

* Miếng mài - M6 / Segment - M6

 

L

H

B1

B

90

22

45

54

126

25

70

80

135

36

87

100

150

35

64

70

35

85

100

 

      Các miếng mài nói chung được dùng trên các máy mài bề mặt có bàn quay; cung cấp một phạm vi rộng các mục đích, h́nh dáng, kích thước.../ Segments are generally used on rotary table surface machines, provides wide range of all purpose shapes, sizes...

 

       Ngoài các thông số kích thước ở bảng trên - Công ty chúng tôi gia công và sản xuất tất cả các kích thước theo yêu cầu của Quư khách hàng.


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate