Đầu mi hnh chp bầu dục ( hnh vm ) - Đ4

                                       
Đầu mi hnh chp bầu dục ( hnh vm ) - Đ4
 

 

Đầu mi hnh chp bầu dục ( hnh vm ) - Đ4

 

D

H

d

h1

R

Фti

10

20

3

8

25

3

20

40

6

16

45

6


Đầu mi hnh chp bầu dục - Đ4 dng để mi cc dụng cụ c đường lượn gc đặc biệt R lớn, cc b mặt trong kh tiếp xc.

 

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate