Other crane components

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Thiết bị nâng hạ >Cranes > Podem> Other crane components >
     

Các phụ kiện khác / Other crane components

     
Hăng Podem cung cấp rộng răi một loạt các thành phần phụ kiện cho việc lắp đặt mới, cho việc nâng cấp các đơn vị cẩu- palăng hiện có. Hăng cũng cung cấp trọn gói các cẩu trục loại tiêu chuẩn

Các thành phần phụ kiện có thể được thiết kế riêng lẻ theo yêu cầu

  Podemcrane provides wide range of components for new installations and for modernizing of existing units. The company also provides a complete crane kit delivery for standard cranes to crane builders.

The crane components could be designed to cover individual needs.
     
 
     
     
Crane drives   End carriages

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate