Máy gia nhiệt

                                      


Bảng gia máy gia nhiệt cảm ứng thông dụng Trung quốc:

Items Model Origin Giá Đ/c  
1 SB-1 China contact us: sales@a-d.com.vn  
2 HA-1 China contact us: sales@a-d.com.vn  
3 DKQ- China contact us: sales@a-d.com.vn  
         
         
  Tương đương SKF: TIH030M/230V (Công suất 2 kVA)
    FAG Heater10 (Công suất 2.2 kVA)

China induction bearing heater

(Máy gia nhiệt ṿng bi cảm ứng)

SB-1
Capacity 2 KVA
Power  source 230V/ 50Hz
Weight: 13kgs
Current 10A
To heat bearing to 15KG 30KG
bearing inner diameter  20≤φ≤70mm  
max TEMP 250C
Parament (overall sizes) 300x330x345 mm

 

 

HA-1
Capacity 2.2 KVA
Power  source 230V/ 50Hz
Weight: 20kgs
Current 10A
To heat bearing to 15KG 30KG
bearing inner diameter  20≤φ≤70mm  
max TEMP 250C
Parament (overall sizes) 300x330x345mm

 

DKQ-Ⅰ
Capacity 2.2 KVA
Power  source 220V/ 50Hz
Weight: 20kgs
Current 16A
To heat bearing to 15KG 15KG
bearing inner diameter  30≤φ≤70mm  
max TEMP 250C
Parament (overall sizes) 300x330x500 mm


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate