Economic MCCB

                                      


 

┴ptomat loại kinh tế BZM  / Economic MCCB BZM

- Số cực / Pole : 2, 3, 4

- D˛ng định mức / Rated current:

+ Frame size 1: 16 - 125A

+ Frame size 2: 160 - 250 A

- Khả năng cắt  / Trip curent : 15 / 18 / 25 kA


Search/Tým kiếm sản phẩm:
Copyright ę 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate