Adjustable MCCB

                                      


Aptomat loại c chỉnh LZM v NZM: (chỉnh dng qu tải, dng ngắn mạch)

Adjustable MCCB

- Số cực / Pole : 3, 4

- Dng định mức/ Rated current: 16 - 2000A

- Kch cỡ / Frame size: 4 type

- Dng cắt / Trip current : 25 / 36 / 50 / 70 / 100 / 150 kA

 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate