My bắt ốc, my mi Shirota

                                      


My bắt ốc, my mi Shirota:

STT M hng Tn hng (VN) Khả năng
 vặn Bulong
Đường kh vo Trong lượng Đvt
1 TSW - 860SL Sng vặn ốc 1"  50mm 1/2PT 16.6Kg Ci
2 ACE-450S Sng vặn ốc 1"  45mm 1/2PT 10 Kg Ci
3 TSW - 845P Sng vặn ốc 1"  45mm 1/2PT 11.3Kg Ci
4 TSW - 415P Sng vặn ốc 1/2" 16mm 1/4PT 2.45Kg Ci
5 TSW - 418P Sng vặn ốc 1/2"  20mm 1/4PT 1.76Kg Ci
6 TSW-419P Sng vặn ốc 1/2"  20mm 1/4PT   Ci
7 TSW - 620P Sng vặn ốc 3/4"  22mm 1/4PT 4.4Kg Ci
8 TAG - 100 My Mi hơi 4"        Ci
9 860-008-A Trục 9'' cho sng TSW-860SL       Ci
10 4520 ACE Trục 9'' cho sng ACE-450S       Ci
11 860-012 Ba sng TSW-860SL       Ci
12 4520P ACE Ba cho sung ACE-450S       Ci
13   Vỏ sng ACE-450S       Ci
14   Dầu Molipden     16Kg/Can Can

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate