Thiết bị gia nhiệt Bega

                                      


Betex 24 RLD
Betex 24 RSD
Betex 40 RSD
Betex 40 RMD

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tng cng nghiệp > Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > Thiết bị gia nhiệt > Bega
       
Betex  24 RLD TURBO portable, 3.6 kVA Betex 24 RSD TURBO, 3.6 kVA NEW! Betex 40 RSD TURBO, 8 kVA Betex 40 RMD TURBO, 12 kVA
Betex 24 RLD Betex 24 RSD Betex 40 RSD Betex 40 RMD

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate