Một số loại thỏi mài khác/ Some of kind Sticks

                                       
Một số loại thỏi mài khác/ Some of kind Sticks
 
   
    * Quư khách có thể đặt hàng các loại thỏi mài khác với các kích thước yêu cầu - Công ty chúng tôi sẽ gia công và sản xuất theo yêu cầu đó.

 

 

* Thỏi mài - T4 / Abrasive stick - T4 
 
 


* Thỏi mài - T5 / Abrasive stick - T5
 
 
 


 * Thỏi mài - T6 / Abrasive stick - T6

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate