ESE

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Thiết bị điện > Chống st  > thu st tia tin đạo

           
   KIM THU ST TIA TIN ĐẠO PULSAR                                            BỘ ĐẾM ST HELITA

 

KIM THU ST TIA TIN ĐẠO PULSAR - PHP

STT

DIỄN GIẢI 

M HNG

1

KIM 18, BN KNH BẢO VỆ 55m

IMH1812

2

KIM 30, BN KNH BẢO VỆ 71m

IMH3012

3

KIM 45, BN KNH BẢO VỆ 95m

IMH4512

4

KIM 60, BN KNH BẢO VỆ 118m

IMH6012

BỘ ĐẾM ST

STT

DIỄN GIẢI 

M HNG

1

HELITA (PHP)

CCF4045

2

LPI (USA)

LSR 1

 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate