Đột lỗ thủy lực BEST POWER

                                      


Đột lỗ thủy lực BEST POWER

Đặt hàng:

STT Tên hàng(VN) Tên hàng (EN) Mă hàng Đvt 
  ĐỘT THỦY LƯC HYDRAULIC PUNCHER    
1 Đột lỗ thủy lực Hydraulic puncher A040-0614 Bộ
2 Đột lỗ thủy lực Hydraulic puncher A070-1020 Bộ
3 Đột lỗ thủy lực Hydraulic puncher A060-1224 Bộ
4 Đột lỗ thủy lực Hydraulic puncher A070-1624 Bộ
5 Đột lỗ thủy lực Hydraulic puncher B110-1624 Bộ
6 Đột lỗ thủy lực Hydraulic puncher B110-2024 Bộ
7 Đột lỗ thủy lực Hydraulic puncher B110-2031 Bộ
  BƠM THỦY LỰC HYDRAULIC PUMP    
1 Bơm thủy lực 1/2 HP Hydraulic pump DMP-1/2 Bộ
2 Bơm thủy lực 1 HP Hydraulic pump DMP-1 Bộ
3 Bơm thủy lực 2 HP Hydraulic pump DMP-2 Bộ
4 Bơm thủy lực 3 HP Hydraulic pump DMP-3 Bộ
5 Bơm tay Hand Pump DP-1B Bộ
6 Bơm tay Hand Pump DP-2A Bộ
7 Bơm tay Hand Pump DP-3A Bộ
  BỘ KHUÔN HYDRAULIC PUNCHER DIE SET    
1 Tṛn -(0614 ~ 2024) Round -(0614-2024)   Bộ
2 Tṛn -(2031) Round -(2031)   Bộ
3 Oval Oval   Bộ
  PHỤ KIỆN BƠM PUMP ACCESSORIES    
1   Hyd. Hose (5M)   Bộ
2   One-Touch Coupler   Bộ
3   One-Touch Coupler Male   Bộ
4   One-Touch Coupler Female   Bộ
  KÍCH CẮT GÓC ANGLE CUTTER    
1 Kích cắt góc 30 tấn Angle Cutter DAC-75 Bộ
2 Kích cắt góc 50 tấn Angle Cutter DAC-100 Bộ
    Upper Knife   Bộ
  KÍCH NHỔ ĐINH KNOCK-OUT PUNCH    
1 Kích nhổ đinh Knock-Out Punch DKP-1A Bộ
2 Kích nhổ đinh Knock-Out Punch DKP-2A Bộ
  MÁY THỬ ÁP LỰC NƯỚC WATER PRESSURE TESTER    
1 Máy thử áp lực nước Water Pressure Tester DWT-1 Bộ
2 Máy thử áp lực nước Water Pressure Tester DWT-2 Bộ
3 Máy thử áp lực nước Water Pressure Tester DWT-3 Bộ
4 Máy thử áp lực nước Water Pressure Tester DWT-4 Bộ
5 Máy thử áp lực nước Water Pressure Tester DWT-5 Bộ
  DỤNG CỤ ÉP ĐẦU CỐT TERMINAL CRIMPING TOOLS    
1 Dụng cụ ép đầu cốt 30 tấn Terminal crimping tools DTC - 500 Bộ

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate