Kích thủy lực Tecpes

                                      


Kích thủy lực Tecpes

Đặt hàng:

STT Tên hàng(EN) Tên hàng (VN) Mă hàng Đvt
1 Hydraulic Cylinder Kích thủy lực TDC-30015 Cái
2 Hydraulic Cylinder Kích thủy lực TDC-30030 Cái
3 Hydraulic Cylinder Kích thủy lực TDC-50015 Cái
4 Hydraulic Cylinder Kích thủy lực TDC-50030 Cái
5 Hydraulic Punch Đột  thủy lực TPUN-2410 Cái
6 Hydraulic Punch Đột  thủy lực TPUN-2416-07 Cái
7 Hydraulic Punch Đột  thủy lực TPUN-2416-11 Cái
8 Hydraulic Punch Đột  thủy lực TPUN-2420 Cái
9 Hydraulic Pump Bơm thủy lực TMP-1/3-S Cái
10 Hydraulic Pump Bơm thủy lực TMP-1/2-2S Cái
11 Hydraulic Pump Bơm thủy lực TMP-1-2S Cái
12 Hydraulic Pump Bơm thủy lực TMP-2-2S Cái
13 Hydraulic Pump Bơm thủy lực TMP-3-2S Cái
14 Hydraulic Pump Bơm thủy lực TMP-5-2S Cái

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate