Đá mài kiểu V7 / Wheels recessed two side - type V7

                                       
Đá mài kiểu V7 / Wheels recessed two side - type V7
 


Đá cạnh vuông 2 bậc cả 2 mặt - V7 / Wheels recessed two side - type V7

 

D

H

d

h1

h1

d1

R

250

75

75

25

25

150

3

300

100

127

13

13

200

3

300

100

127

25

25

200

3

300

125

127

25

25

200

3

350

100

127

25

25

200

3

350

120

127

25

25

200

3

350

150

127

20

20

200

3


* Đá mài kiểu V7 chủ yếu dùng để mài tṛn ngoài, mài sắc dao cụ và mài vô tâm kể cả viên mài và viên dẫn / Mainly for cylindrical, sharpening cutters and centreless both grinding wheel and conduct wheel.
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate