Khởi động mềm

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Điều khiển tự động > Soft starter >

 

ATS48
 

ATS48C11Q ATS 48 - Standard sofstarter, 55KW - 400V
ATS48C14Q ATS 48 - Standard sofstarter, 75KW - 400V
ATS48C17Q ATS 48 - Standard sofstarter, 90KW - 400V
ATS48C17Y ALTISTART 170A 690V
ATS48C21Q ATS 48 - Standard sofstarter, 110KW - 400V
ATS48C25Q ATS 48 - Standard sofstarter, 132KW - 400V
ATS48C25Y ALTISTART 250A 690V
ATS48C32Q ATS 48 - Standard sofstarter, 160KW - 400V
ATS48C32Y ALTISTART 320A 690V
ATS48C41Q ATS 48 - Standard sofstarter, 220KW - 400V
ATS48C48Q ATS 48 - Standard sofstarter, 250KW - 400V
ATS48C48Y ALTISTART 480A 690V
ATS48C59Q ATS 48 - Standard sofstarter, 315KW - 400V
ATS48C66Q ATS 48 - Standard sofstarter, 355KW - 400V
ATS48C79Q ATS 48 - Standard sofstarter, 400KW - 400V
ATS48D17Q ATS 48 - Standard sofstarter, 7.5KW - 400V
ATS48D22Q ATS 48 - Standard sofstarter, 11KW - 400V
ATS48D32Q ATS 48 - Standard sofstarter, 15KW - 400V
ATS48D38Q ATS 48 - Standard sofstarter, 18.5KW - 400V
ATS48D47Q ATS 48 - Standard sofstarter, 22KW - 400V
ATS48D62Q ATS 48 - Standard sofstarter, 30KW - 400V
ATS48D75Q ATS 48 - Standard sofstarter, 37KW - 400V
ATS48D88Q ATS 48 - Standard sofstarter, 45KW - 400V
ATS48M10Q ATS 48 - Standard sofstarter, 500KW - 400V
ATS48M12Q ATS 48 - Standard sofstarter, 630KW - 400V
 

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate