ATV61

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Điều khiển tự động > Biến tần > Telemecanique > Altivar 61

 

Nguồn cung cấp: 3 pha 220/380VAC
Ứng dụng: Bơm, quạt, cc ứng dụng c moment thay đổi.

TT Model Cng suất KW  
 atv61, 3pha, 380vac  
1 ATV61H075N4 0.75 Telemecanique
2 ATV61HU15N4 1.5 Telemecanique
3 ATV61HU22N4 2.2 Telemecanique
4 ATV61HU30N4 3 Telemecanique
5 ATV61HU40N4 4 Telemecanique
6 ATV61HU55N4 5.5 Telemecanique
7 ATV61HU75N4 7.5 Telemecanique
8 ATV61HD11N4 11 Telemecanique
9 ATV61HD15N4 15 Telemecanique
10 ATV61HD18N4 18 Telemecanique
11 ATV61HD22N4 22 Telemecanique
12 ATV61HD30N4 30 Telemecanique
13 ATV61HD37N4 37 Telemecanique
14 ATV61HD45N4 45 Telemecanique
15 ATV61HD55N4 55 Telemecanique
16 ATV61HD75N4 75 Telemecanique
17 ATV61HD90N4 90 Telemecanique
18 ATV61HC11N4 110 Telemecanique
19 ATV61HC13N4 130 Telemecanique
20 ATV61HC16N4 160 Telemecanique
21 ATV61HC22N4 220 Telemecanique
22 ATV61HC25N4 250 Telemecanique
23 ATV61HC31N4 310 Telemecanique
24 ATV61HC40N4 0 Telemecanique
25 ATV61HC50N4 500 Telemecanique
26 ATV61HC63N4 630 Telemecanique

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate