ATV71

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Điều khiển tự động > Biến tần > Telemecanique > Altivar 71

 

Nguồn cung cấp: 200/380 VAC
Ứng dụng: Thang my, thiết bị nng hạ, .

 
 

1

MODEL

ATV71H075N4

KW

0.75

 

Telemecanique

2 ATV71HU15N4 1.5 Telemecanique
3 ATV71HU22N4 2.2 Telemecanique
4 ATV71HU30N4 3 Telemecanique
5 ATV71HU40N4 4 Telemecanique
6 ATV71HU55N4 5.5 Telemecanique
7 ATV71HU75N4 7.5 Telemecanique
8 ATV71HD11N4 11 Telemecanique
9 ATV71HD15N4 15 Telemecanique
10 ATV71HD18N4 18 Telemecanique
11 ATV71HD22N4 22 Telemecanique
12 ATV71HD30N4 30 Telemecanique
13 ATV71HD37N4 37 Telemecanique
14 ATV71HD45N4 45 Telemecanique
15 ATV71HD55N4 55 Telemecanique
16 ATV71HD75N4 75 Telemecanique
17 ATV71HD90N4 90 Telemecanique
18 ATV71HC11N4 110 Telemecanique
19 ATV71HC13N4 130 Telemecanique
20 ATV71HC16N4 160 Telemecanique
21 ATV71HC20N4 200 Telemecanique
22 ATV71HC25N4 250 Telemecanique
23 ATV71HC28N4 280 Telemecanique
24 ATV71HC31N4 31 Telemecanique
25 ATV71HC40N4 400 Telemecanique
26 ATV71HC50N4 500 Telemecanique
1 ATV71H075N4 0.75 Telemecanique
2 ATV71HU15N4 1.5 Telemecanique
3 ATV71HU22N4 2.2 Telemecanique
4 ATV71HU30N4 3 Telemecanique
5 ATV71HU40N4 4 Telemecanique
6 ATV71HU55N4 5.5 Telemecanique
7 ATV71HU75N4 7.5 Telemecanique
8 ATV71HD11N4 11 Telemecanique
9 ATV71HD15N4 15 Telemecanique
10 ATV71HD18N4 18 Telemecanique
11 ATV71HD22N4 22 Telemecanique
12 ATV71HD30N4 30 Telemecanique
13 ATV71HD37N4 37 Telemecanique
14 ATV71HD45N4 45 Telemecanique
15 ATV71HD55N4 55 Telemecanique
16 ATV71HD75N4 75 Telemecanique
17 ATV71HD90N4 90 Telemecanique
18 ATV71HC11N4 110 Telemecanique
19 ATV71HC13N4 130 Telemecanique
20 ATV71HC16N4 160 Telemecanique
21 ATV71HC20N4 200 Telemecanique
22 ATV71HC25N4 250 Telemecanique
23 ATV71HC28N4 280 Telemecanique
24 ATV71HC31N4 31 Telemecanique
25 ATV71HC40N4 400 Telemecanique
26 ATV71HC50N4 500 Telemecanique

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate