DC power supply

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Điều khiển tự động > Bộ nguồn DC

Bộ nguồn một chiều

STT Model CSuat (W)
1 Power Supply 5V 10A 50 (S-50-5)
2 Power Supply 5V 20A 100 (S-100-5)
3 Power Supply 5V 40A 200 (S-201-5)
4 Power Supply 12V 4.2A 50 (S-50-12)
5 Power Supply 12V 8.5A 100 (S-100-12)
6 Power Supply 12V 16.5A 200 (S-201-12)
7 Power Supply 24V 2.1A 50 (S-50-24)
8 Power Supply 24V 4.2A 100 (S-100-24)
9 Power Supply 24V 8.3A 200 (S-201-24)
10 Power supply 48V / 6.5 A 320 (S -320-48)
11 Power supply 24V / 14 A 320( S -320-24)
12 Power supply 12V 27A 320(S-320-12)
13 Power supply 5V/6A 12V/2A 50(S-50DA)
14 Power supply 5V/6A 24V/1A 50( S-50DB)
15 Power supply 5V12A / 12V5A 120(D -120A)
16 Power supply 5V/10A/ 24V4A 120(D -120B)
17 Power supply /5V 12V 120(Q-120B)
18 Power supply /5V ,12V,24V 120(Q-120D)

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate