EM12 - Dy hn tự động

                                      


Dy hn hồ quang chm
 
Tn sản phẩm : EM12 - Dy hn tự động
 
M sản phẩm :
 
Thng tin ngắn : EM-12 la loai day han co ham lng Carbon, Silic thap, ham lng Mangan tng oi cao tap cha&am
 
 
 
Thng tin chi tiết về sản phẩm
 
Tieu chuan My AWS A5.17 EM12
Tieu chuan ang kiem: TCVN 62596:2003
AW53 - F7A2 / F7A0
1. ac iem va ng dung:
  •         EM-12 la loai day han co ham lng Carbon, Silic thap, ham lng Mangan tng oi cao tap chat Lu huynh, Photpho vo cung nho tao ra moi han vi nen kim loai tot, co the ket hp vi nhieu loai thuoc han khac nhau tao ra nhng moi han co ch tieu c ly tng oi cao theo mong muon.
  •          EM-12 c che tao co o chnh xac cao, hng day eu, c bao phu mot lp ong ma tinh khiet keo bong, ieu o lam cho qua trnh bao quan va tiep xuc ien khi han rat on nh.
  •          EM-12 c han theo cong nghe t ong ho quang chm di lp thuoc bao ve tao ra moi han on nh, ng han nhuyen sang. Tuy theo chung loai thuoc han ma tieu bieu la hai loai CM143 (F7A2 ) va CM185 (F7A0) ma ch tieu c ly at c nh bang di.
  •          EM-12 thch hp s dung cho han cac ket cau thep Cacbon thap va hp kim trung bnh nh Bon ap lc, ng ong, ket cau thep chu tai trong nang, cac ket cau dan dung, cau ng, o to, tau thuyen

      2.  Thanh phan hoa hoc cua kim loai day han(%):

 
C
Mn
Si
S
P
0.06 ~ 0.12
0.80 ~ 1.25
0.10 max
0.025 max
0.025 max.
 
     3. Quy cach - ong goi - dong ien han:
 
ng knh (mm)
2.0
2.4
3.2
4.0
5.0
Dong ien han ( A)
300~350
350~400
420~460
480~520
550~610
ien ap han ( V )
26~28
27~29
28~30
28~30
28~30
 
     4. Ch tieu c tnh moi han theo ieu kien cac ieu kien thuoc bao ve:
 
Cap moi han
o ben chay
N/mm2
o ben keo
N/mm2
o dan dai
%
o dai va ap
( J )
EM12 - CM143
(F7A2)
400 ( min )
510 (min)
22 ( min )
50(min)/ -29OC
EM12 - CM185
(F7A0)
400 ( min )
510 (min)
22 ( min )
50(min)/ -20O
     
      5. Hng dan s dung:
  •              Chuan b ay u cac yeu to an toan lao ong trc khi han. Nguon ien han on nh
  •          Tay sach cac chat ban nh dau, g set tren be mat vat han, quet sach vung han e tranh lan tap chat d vat vao thuoc han. Vat mep tao khe h han ay u, tien hanh cac bc han theo ung quy pham.
  •          Ve sinh bep han, ong dan day, ieu chnh cac c cau dan hng day hp ly cho day han c nap dan on nh. He thong dan hng han chac chan, khong e day han b roi, b gap khuc bien dang.
  •          Khi day va thuoc han am, hoac bam bui ban, han b khoi, ban toe, khong on nh, moi han b ro mot, s kho bong. Bao quan day han ni kho rao, bao goi kn tranh bui, am t, tranh tiep xuc vao be mat day han, say thuoc han tren 200OC trong vong 40 ~ 60phut trc khi han.
  •          La chon dong han, toc o han hp ly, luon duy tr lng thuoc bao ve ung chung loai theo hng dan e co the co c moi han ngau sau, kha nang lam viec cao.

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate