NACHI

                                      


Nachi - Ổ bi đỡ
Nachi - Ổ đũa đỡ
Nachi - Ổ bi chặn
Nachi - Ổ đũa chặn
Nachi - Ổ lăn chuyên dụng
Nachi - Cụm ổ lăn
Nachi - Gối đỡ
Nachi-Catalogue

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tùng công nghiệp > Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > Nachi
       
 Radial Ball Bearings Radial Roller Bearings Thrust Ball Bearings Thrust Roller Bearings
Ô bi đỡ Ổ đũa đỡ Ổ bi chặn Ổ đũa chặn
       
       
       
Bearings for Specific Application Bearing Units Plummer Block Housing Catalogues
Ổ lăn chuyên dụng Cụm ổ lăn Gối đỡ  

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate