Mc, kẹp, xch cẩu hng

                                      


Shacle-man

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Thiết bị nng hạ >Cranes > Accessories > Mc, kẹp, xch cẩu hng
       
LHE SHS SHE Model SBBE
Xch cẩu LHE
Tải trọng: 1 tấn
Xch cẩu SHS
Tải trọng: 1 tấn
Xch cẩu SHE
Tải trọng: 1 tấn
Kẹp ren vt model SBBE
Tải trọng: 0,75 tấn
       
Model SBE Model SAS Model VARE Model AMS
Kẹp ren vt model SBE
Tải trọng: 2 tấn
Kẹp ren vt model SAS
Tải trọng: 1,5 tấn
Mc cẩu kẹp ngang model VARE
Tải trọng: 0,75 tấn
Mc cẩu kẹp ngang model AMS
Tải trọng: 0,5 tấn
       
Model GE Model RST Model SLTE Model RSE
Mc cẩu kẹp ngang model GE
Tải trọng: 0,35 tấn
Mc cẩu kẹp thẳng model RST
Tải trọng: 1 tấn
Mc cẩu kẹp thẳng model SLTE
Tải trọng: 1,5 tấn
Mc cẩu kẹp thẳng model RSE
Tải trọng: 2 tấn
       
Model SLE Model E
Mc cẩu kẹp thẳng model SLE
Tải trọng: 7 tấn
Mc cẩu kẹp thẳng model E
Tải trọng: 0,35 tấn
Man/ Shacle Khuyn cẩu/tim cẩu

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate