Misubishi

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Điều khiển tự động > PLC > Mitsubishi >

 

Type
Power supply
100-240 VAC/ 24 VDC
100-240 VAC/ 12-24 VDC
100-240 VAC/ 24 VDC
100-240 VAC/ 24 VDC
24 VDC
No. of inputs
6-16
8-36
8-64
8-64
8-48
No. of outputs
4-14
6-24
8-64
8-64
8-48
Digital outputs
Relay, transistor
Relay, transistor
Transistor
Program cycle period
per logical instruction
0.55-0.7 s
0.55 -1 s
0.08 s
0.065 s
0.065 s
User memory
2.000 steps EEPROM
(internal)
8,000 steps EEPROM (internal), EEPROM/
EPROM cassettes (optional)
8000 steps PLC-Program (RAM internal),
optional 16 k RAM/EEPROM
64k steps
(standard)
FLROM cassettes
(optional)
64k steps
(standard)
Dimensions in mm (WxHxD)
60/60/75/100x90x49
90-185x90x75
150-350x90x87
130-285x90x86
34-86x90x74

 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate