Metabo - My cắt đĩa

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Dụng cụ > Metabo > My cắt đĩa

Cross Cut & Mitre Saw- My cắt đĩa cc loại

 Model  KGS 210 Laser Cut  KGS 303 Plus  KGS 305
 Cng suất
 Rated input power
 1.350 watt  1.800 watt  2.000 watt
 Khả năng cắt
 Cutting depth
 120x60 mm  300x81 mm  340x106 mm
 Đĩa cắt
 Saw blade
 210 mm  250 mm  315 mm
 Tnh năng
 Feature
 Cắt gc 45/90 0C
 Bn xoay tra1i phải 45 0C
 Km ti chứa bụi
 Cắt vt gc tri phải 45 0C
 Bn xoay tri phải 45 0C
 Cắt dọc trục 300 mm
 Cắt vt gc tri phải 47 0C
 Bn xoay tri phải 45 0C
 Cắt dọc trục 340 mm

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate