MCCB 2 poles

                                      


MCCB 2 poles

M sản phẩm : ABE/ABS/ABL
 

Tn Hng

In(A)

Icu(KA)
ABE402b 250-300-350-400 35
ABE802b 500-600 50
ABE802b 700-800 50
ABS32b 5,10,15,20,30 5
ABS52b 40-50 25
ABS62b 60 25
ABS102b 75-100 50
ABS202b 125-150-175-200-225 35
ABS402b 250-300-350-400 50
ABS802b 500-600 100
ABS802b 700-800 100
ABH32b 5,10,15,20,30 10
ABH52b 40-50 50
ABH 102b 75-100 65
ABH 202b 125-150-175-200-225 65
ABH 402b 250-300-350-400 85
ABL52a 40-50 65
ABL102a 75-100 65
ABL202a 125-150-175-200-225 65
ABL402b 250-300-350-400 125
ABL802b 500-600 125
ABL802b 700-800 125
GBH 102* 16-20-25.-63-80-100 85
GBH 202* 125-160-200-250 85
GBL 102* 16-20-25--63-80-100 125
GBL 202* 125-160-200-250 125

*: Đi chỉnh In bằng nhiệt

E*: Điều chỉnh In bằng điện từ

MCCB-M sản phẩm : ABE
   

MCCB 2P (aptomat 2pha)

ABE 32

10-15-20-30a

ABE 52b

40-50a

ABE 62b

60A

ABE 102b

75-100A

ABE 202b

125-150-175-200-225

GBN 102*

100A

GBN 202*

200-250A

BS31a Khng Vỏ

6-10-15-20-30A

BS31a C Vỏ

6-10-15-20-30A

 

 

 

For more information, pls.contact us.


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate