MCCB

                                      


 

STT M tả thiết bị M sản phẩm  
Item Description Code of product  
1 MCCB 3P 30A, 18kA NS330B  
2 MCCB 3P 40A, 18kA NS340B  
3 MCCB 3P 50A, 18kA NS350B  
4 MCCB 3P 60A, 18kA NS360B  
5 MCCB 3P 75A, 18kA NS375B  
6 MCCB 3P 100A, 18kA NS3100B  
7 MCCB 3P 125A, 18kA NS3125B  
       
8 MCCB 3P 160A, 35kA NS3160E  
9 MCCB 3P 200A, 35kA NS3200E  
       
10 MCCB 3P, 250A, 50kA NS3250H  
11 MCCB 3P, 315A, 50kA NS3315H  
12 MCCB 3P, 400A, 50kA NS3400H  
13 MCCB 3P, 500A, 50kA NS3500H  
14 MCCB 3P, 630A, 50kA NS3630H  
15 MCCB 3P, 700A, 50kA NS3700H  
16 MCCB 3P, 800A, 50kA NS3800H  
17 MCCB 3P, 1000A, 50kA NS31000H  
18 MCCB 3P, 1200A, 50kA NS31200H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate