Máy đóng đai nhựa

                                      


Auto type
Máy đóng đai túi gói
Máy đóng dai KZ900L
Máy dán băng dính
Máy đóng đai quấn màng PE
Máy đóng đai thùng carton

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Đóng gói > Máy đóng đai nhựa

 

 

Máy đóng đai thùng carton

 

 

 

Máy quấn màng PE  

 

 

 

Máy dán băng dính thùng carton

 

 

 

 

Máy đóng túi

 

Máy đóng đai thùng carton

 

   


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate