Masada-Nhat

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Dụng cụ > Masada  >
KÍCH RÙA KÍCH CHÂN KÍCH THỦY LỰC

 


KÍCH RÙA

          Spec

  

Model

Tải trọng

(Tấn)

Tổng chiều cao

(mm)

Trọng lượng

(kg)

 

DUW - 1P

1

65

5

DUW - 3P

3

80

9

DUW - 5P

5

105

14.5

DUS - 1.5

1.5

105

8

DUS - 2.5

2.5

128

19

DUW - 2

2

80

11

DUW - 3

3

105

15

DUW - 5

5

128

36

DSW - 10

10

80

18

DUB - 2

2

105

18

DUB - 3

3

128

13

DSB - 5

5

105

20

DUW - 3R

3

80

10

AL - DUW - 3

3

85

8

AL - DUW - 5

5

112

14

 

KÍCH CHÂN

 

         Thông số

  

Model

Tải trọng

(Tấn)

                         Kích thước chân kích

(mm)

Trọng lượng

(kg)

 

Chân

Đầu

Đầu

Nâng thấp nhất

L x W

 

MHC - 2RS - 2

2

5

19

113

129

50 x 65

13

MHC - 5RS - 2

5

10

22

120

142

57 x 75

19

MHC - 10RS - 2

10

20

28

145

173

60 x 100

37

MHC - 1.5SL

1.5

5

19

113

132

80 x 65

14

MHC - 3SL

3

10

22

120

142

100 x 75

22

MHC - 6SL

6

15

25

150

175

100 x 90

32

MHC - 1.8V - 2

1.8

2.7

16

113

129

50 x 50

8.3

 

KÍCH THỦY LỰC

         TSKT

  

Model

Tải trọng

(Tấn)

Nâng thấp nhất

(mm)

Hành tŕnh

(mm)

Hành tŕnh phụ

(mm)

Nâng cao nhất

(mm)

MS - 2S

2

150

85

50

285

MS - 2

2

180

115

50

345

MS - 3

3

190

115

60

365

MN - 4

4

190

115

70

375

 

MH - 5

5

200

120

70

390

MH - 7

7

200

120

70

390

MH - 10

10

240

150

80

470

MH - 15

15

265

165

80

510

MH - 20

20

270

160

-

430

MH - 30Y

30

280

160

-

440

 

MH - 50Y

50

305

170

-

475

MH - 100Y

100

305

145

-

450

MHB - 10

10

170

95

75

340

MHB - 15

15

170

90

70

330

MHB - 20

20

180

85

40

305

MHB - 30Y

30

180

80

-

260


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate